UUS: Pildi saatmine kaugvastuvõtuks arstile ette


Dermtest tegi ühisarendusprojekti abil 30 päevaga lahenduse, mis lisab kaugvastuvõttudele kvaliteetse pilditoe.

Tegemist on lahendusega, mis toetab muude nahahaiguste (mitte sünnimärgid) kaugkonsulteerimist.


Uudis med24.ee'st:

Pildituge vajatakse siis, kui arst soovib patsiendilt visuaalset infot või kvaliteetset pilti, et seda haiguslooga siduda. Heaks näiteks on nahaprobleemid või haavandid, mida on keeruline kirjeldada telefoni teel. Haiguskonditsioone, mille puhul patsiendilt visuaalse info saamine ja hindamine on väga oluline, on tervishoius kümneid, sh kirurgia, silmahaigused, reumatoloogia. 

Lahendus ehitati kliiniliste infosüsteemidega liidestuvale Dermtest Pildivaatur tarkvarale. Seal saab arst saadetud pilte vaadata, suurendada ja võrrelda varasemate piltidega ning vajadusel kasutada dokumenteerimistugesid. Patsiendi jaoks loodi aga spetsiaalne pildiedastuse „aken“ ja selged juhised erinevas olukorras piltide tegemiseks. Kaugvastuvõtu hetkeks on pildid juba tehtud ning arst saab nende põhjal anda ravisoovitused. 

„Pilditugi on abiks telefonivastuvõtul, kuid kindlasti toetab ka videovastuvõtte, sest enamasti pole videolahendused terviklikuks ja pikaajaliseks pildikäsitluseks mõeldud. Samas praegu on suur enamus kaugvastuvõttudest toimumas telefoni teel ning sellele annab uus lahendus väga lihtsalt rakendatava täienduse – ümber õppima midagi ei pea“ märkis Priit Kruus Dermtestist. 

Lahendus on väärtuslik nii tava- kui eriolukorras. Mitteametlikult on tervishoius e-maili või sõnumirakenduste kaudu pilte vahetatud varemgi, kuid see ei ole hea, sest pildid ei talletu süsteemselt ning nende sidumine haigusloo teiste piltidega ei käi automaatselt – puudub ravi järjepidevus ning võrreldavus. Samuti on raske sellistel juhtudel täita andmekaitsereegleid.  

Eriolukorrast sujuvalt väljumiseks on kaugvastuvõttude jätkamine hädavajalik, et vähendada kontakte ja nakkusriski. Piltide jälgimise võimalus ravi erinevates etappides tõstab kaugvastuvõtu kvaliteeti ja suurendab ka ravi järjepidevust. Projekti käigus hinnatakse ka lahenduse efektiivsust ja edasiarendamise võimalusi.  

Klastri ühisarenduse projekti partner on Ida-Tallinna Keskhaigla. „Lahenduse kasutamise võimalust ootavad väga haigla allergoloogid-immunoloogid ning nahaarstid. Olulisel määral parenevad ka e-konsultatsiooni osutamise võimalused perearstidele“ märkis Ida-Tallinna Keskhaigla teenuste arendusosakonna juhataja Pille Kink.

Kaugsuhtluse lahendust hakkavad lisaks Ida-Tallinna Keskhaiglale kasutama ka projekti kaasatud erakliinikud ja perearstikeskused: Haavakliinik, Dr Niine Nahakliinik, Ädala Perearstikeskus, Järveotsa Perearstikeskus, Dr Kraft-Jaaksoo, Perearst Marje Toom ning mitmed teised. Oodatakse liituma ka uusi tervishoiuasutusi, kes seda kaugvastuvõttudel vajaksid. 

Connected Health klaster ühendab tervisevaldkonna huvigrupid terviklikku ökosüsteemi. Klastri tegevus loob väärtust nii terviseteenuste osutajatele, tervisetehnoloogia ettevõtetele kui ka teistele valdkonnaga seotud huvigruppidele. Klastri abil toimuvad siseriiklikud koostööprojektid ja eksporditakse tervisetehnoloogilisi lahendusi ka teistesse riikidesse. Klastri tegevusi kaasfinantseerib EAS.

Info tervishoiuastususele siin

Jaga artiklit: