Mobilitas Pluss järeldoktorandi toetus teledermatoskoopia uurimiseks
Image result for mobilitas pluss teavitus
Dermtest koordineerub uuringut "Teledermatoloogia praktikas - diagnostilise ja käsitluse täpsuse hindamine teledermatoloogia rakendamisel Eesti tervisesüsteemis"

Uuringut viib Dermtestis läbi Dr Christian Koop (PhD).
Uuringut juhendab Dermtesti akadeemiline nõunik: Professor Külli Kingo (PhD)
Projekti number: MOBJD573

Uuringu eesmärk on ühendada teledermatoskoopia andmebaas ja dermatoskoopilised diagnoosid histopatoloogiliste tulemustega, et hinnata vale-positiivsete juhtumite osakaalu, sensitiivsust ja raviplaani täpsust. Tulemusi võrreldakse rahvusvaheliste uuringutega, publitseeritakse ning need on väärtuslikuks sisendiks riikidele, kes on teledermatoloogiat rakendanud või rakendamas. Sellises mahus (üleriigiline teenus; 13,000 dermatoskoopiat) ja metoodikaga uuring teledermatoloogiast on maailmas ainulaadne.

Projekt kestab 2 aastat ning seda rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond summas 81 359,42 eurot.