Dermtesti tutvustus

Dermtestist ja dermoskoopiast

Telemeditsiiniteenus, mis ühendab esmatasandi tervishoiutöötajat ja dermatoloogi

Tegemist on telemeditsiini teenusega esmatasandi tervishoiutöötaja ja dermatoloogi vahel, et võimaldada sünnimärkide kontrollimise teenust patsiendile oma elukoha lähedal.

Dermtest annab esmatasandi raviasutustele (perearst, tervisekeskus, maakondlik haigla) võimaluse pakkuda patsientidele kvaliteetset sünnimärkide kontrollimise teenust. Dermtesti lahenduse abil saate edastada dermatoskoobiga neevusest tehtud pildi ja anamneesi eriarstile distantsilt hindamiseks. Dermtesti mission on parandada melanoomi varajast avastamist ja aidata vähendada melanoomi surmade arvu nii Eestis, kui ka teistes Euroopa riikides.

Dermtesti mõju tervishoius:

 • Kiirem dermatoloogi hinnangu kättesaadavus
 • Geograafilise kättesaadavuse parandamine
 • Varajase vähidiagnostika paranemine
 • Tervishoiu kuluefektiivsuse kasv läbi parema ennetuse
 • Dermatoloogide aja efektiivsem rakendamine
 • Nahavähi teadlikkuse kasv ühiskonnas
 • Sujuvalt korraldatud uudne teenusemudel

Dermtesti eelised kliinikule:

 • Saate pakkuda patsiendile täiendavat teenust sünnimärkide kontrolliks
 • Saate enda kasutusse dermatoskoobi (võimalik rentida või välja osta).
 • Viiakse läbi koolitus dermatoskoobi ja Dermtesti tarkvara kasutamiseks.

 • Teid lisatakse partner-kliinikuna teenuspakkujate hulka Dermtesti kodulehel.

 • Saate teavitusmaterjalid ja igakülgse abi sujuvaks teenuse korraldamiseks.
2015. aastal viisime läbi Dermtesti rahvusvahelistumise teostatavusuuringu, mille raames testisime tehnoloogiat ja teenuseprotsessi teistes Euroopa riikides. Saime väärtuslikku kogemust ja kontakte nii Saksamaalt, Soomest kui Leedust. Samuti on lahendust tutvustatud Maailma Dermatoskoopia kongressil (2015) ning Maailma Teledermatoloogia kongressil (2016) ning saadud väärtuslikku ja positiivset tagasisidet.

Statistika

 • 6500 uuritud sünnimärki Eestis
 • > 100 varajases staadiumis avastatud nahavähki
 • Nahaarsti vastus keskmiselt 1,6 tööpäeva jooksul

Dermatoskoopia on tunnustatuim meetod nahavähkide diagnostikas

Dermtest loob võimaluse pahaloomuliste nahakasvajate varajaseks diagnostikaks ja skriininguks dermatoskoopia abil. See võimaldab samuti nahakasvajate riskigrupi inimeste jälgimist.

Dermatoskoopia on diagnostiline meetod, mis aitab näha naha morfoloogilisi struktuure, mis ei ole pajla silmaga ei ole nähtavad. Eriti oluline on nahaaluste kudede struktuuride hindamine kasvaja varases arengustaadiumis, kus kliinilised muutused on minimaalsed.

Dermatoskoopia võimaldab tõsta diagnostilist täpsust naha hea- ja pahaloomuliste kasvajate diferentseerimisel, eriti varase staadiumi melanoomi eristamist muudest pigmentkasvajatest. Võrreldes visuaalse vaatlusega, suurendab dermatoskoopia kasutamine varajases staadiumis melanoomi avastamist ligi veerandi võrra ja suurendab diagnoosimise täpsust. Teisalt aitab see meetod vältida asjatuid sünnimärkide eemaldamisi.

Dermatoskoopia on Euroopa dermatoloogide seltsi poolt soovitatud diagnostikameetod nahavähi varaseks avastamiseks ja diagnoosimiseks. Samuti rakendatakse seda USAs ja Kanadas. Meetodit soovitatakse kasutada iga-aastaseks kontrolliks, et suurendada diagnooside täpsust, saates kahtlusega juhtumid histoloogilisele uuringule ja vältides asjatuit biopsiaid.

Dermtesti puhul on tegemist nn lesion-directed-triage dermatoskoopia lahendusega, kus tavapäraselt pildistatakse uuringu käigus 1-3 sünnimärki, mis patsiendile muret teevad. Seega tegemist ei ole kogu keha uuringuga, vaid esimese kontrolli ja hilisema jälgimise võimalusega.

Dermtest on käinud

6th World Congress of Teledermatology 2016

4th World Congress of Dermoscopy 2015

Health Access

Munich Network